Toelichting

Ik zie de wereld als een gigantisch netwerk van onderling verbonden systemen. Als kunstenaar probeer ik deze duizelingwekkend complexe eenheid voelbaar te maken door haar terug te brengen naar voorstelbare proporties. Ik bestudeer daartoe methodes waarmee mensen de wereld logisch of betekenisvol maken, zoals wetenschap en religie. Deze rationele en spirituele systemen combineer ik in mijn werk; naar mijn inzicht gaan meetkunde en mystiek moeiteloos samen. Ik maak daarbij vaak gebruik van omkering. Wat geldt als onaanzienlijk en waardeloos zet ik op een voetstuk, wat beschouwd wordt als heilig en kostbaar relativeer ik.

Concrete objecten en gedragingen die verwijzen naar abstracte waarden intrigeren mij. Niets dat ons omringt heeft intrinsieke waarde, alle betekenis die we waarnemen wordt door onszelf toegekend. Er lijkt een gigantisch verschil te bestaan tussen een velletje wc-papier en een hostie, maar het onderscheid is in materiële zin klein. Het is de status en de behandeling van de goederen die sterk verschilt.

Het fascineert me hoe we onszelf en elkaar van de zin en logica van bepaalde denkbeelden kunnen overtuigen. Ik maak mijn publiek graag van deze bereidheid en dit vermogen bewust, door er op een even speelse als overtuigende en transparante manier gebruik van te maken. Ik permitteer me als kunstenaar een sluwe naïviteit en creëer in mijn werk een open sfeer waar evenveel ruimte is voor ernst en herkenning als voor humor en vervreemding.

Mijn kunstenaarschap benut ik als een vrijbrief om tot de meest uiteenlopende en soms afgeschermde plekken toegang te verkrijgen. Ik heb werk gemaakt in een kerk, dierentuin, ziekenhuis, bordeel, op een camping en op een begraafplaats. Over alles wat mij op zulke plekken opvalt en verwondert vraag ik uitleg en informatie. Ik documenteer, analyseer en meet mijn onderzoeksobjecten met evenveel fanatisme als relativering, waarbij ik mijn methodes stileer en ritualiseer. Soms betrek ik mijn publiek hierbij. De gegevens die ik heb verzameld orden en presenteer ik zo direct, toegankelijk en overzichtelijk mogelijk. Grafische vormgeving vormt een belangrijk onderdeel van mijn werk. Ik geef mensen graag een souvenir mee ter herinnering aan de ervaring die mijn werk ze heeft gegeven (pamfletten, posters, kaartjes).

Ik streef ernaar dat mijn publiek zich onderdeel voelt van de wereld. En andersom, dat mijn publiek voelt dat de wereld in hen is. Het zijn de verbindingen die we tussen elkaar en de dingen leggen die ons bestaan en onze contacten interessant en zinvol maken. Ik wil het gevoel van verwondering en vrijheid delen dat het onderzoek naar de systematiek in en rondom ons teweeg kan brengen.

Pavèl van Houten