Gezicht der beesten

Voor Lost&Found maakte ik een tekst over (apocaliptische) beesten die voorkomen in de bijbel. Terwijl ik de tekst voordroeg werden de zinnen één voor één uitgedeeld aan het publiek.

De tekst die ik voordroeg tijdens Lost&Found maakte ik door verschillende beschrijvingen van beesten in de bijbel samen te voegen. Het schetst het oeroude beeld van een groep apocaliptische beesten die klaar is om de wereld te verwoesten.

Deel van de tekst:

Er verscheen in de hemel een indrukwekkend teken. Toen zag ik uit lucht een beest ontstaan. Uit de aarde zag ik een tweede beest opkomen. En daarna vier grote dieren die één voor één oprezen uit de zee, elk met een ander gestalte. Toen zag ik dat er met de wolken van de hemel iemand kwam die er uit zag als een mens. En in het midden van het vuur zag ik iets dat leek op een viertal wezens.

Daarna zag ik ‘s nachts, in het licht van de maan, een twaalfde dier, angstaanjagend, afschrikwekkend en geweldig sterk, met grote ijzeren tanden. Vlak daarna verscheen het laatste dier: het leek op een beer en het had zich half opgericht. Het hield drie ribben tussen de tanden van zijn muil, en het dier werd aangespoord met de woorden: ‘Sta op, eet veel vlees.’

Zeewier om mijn hoofd verstikt mij.

Muren van water storten op mij neer.

Iedereen in het publiek kreeg één zin uit de tekst mee als poster. Van de tekst zijn nog een aantal posters over en deze zijn voor € 10 te koop. Interesse? Stuur dan een mailtje.

photo