Wereld Record Dagen

Vanaf nu te huur via Cultuurpad: De Wereldrecorddagen! Iedereen kan wereldrecordhouder worden. Op basisschool de Horizon behaalden we in 1 week maar liefst 71 wereldrecords. Als groep, in duo’s of individueel wisten de leerlingen de meeste creatieve records te bedenken en uit te voeren.

Tankstation Visie

Voor de tentoonstelling Big Dada in Arti et Amicitiae lanceerde ik een nieuwe tijdseenheid genaamd ‘Visie’. Als we kijken nemen we slechts 2% echt waar, de rest wordt ingevuld door aannames, of is een blur. De eenheid ‘visie’ geeft aan in hoeverre een persoon in staat is om meer dan deze 2% bewust waar te nemen. Om deze eenheid op te kunnen laden ontwikkelde in Tankstation Visie.

Winkel van Tijd

In de Winkel van Tijd kan je geld verdienen door te wachten in 10 verschillende wachtplekken in de expositie ‘Into the Black Hole’ in het Museum Valkhof te Nijmegen. Hoe langer je wacht, en hoe saaier het wachten is hoe meer je verdient, en dus hoe meer tijdvolle producten je kan kopen in de winkel!

Kleine Wandelingen

Samen met 230 leerlingen van de gemeente Peel & Maas maakte ik in totaal 10 audiowandelingen met de kinderen in hun buurt. Tijdens de wandelingen vertellen de kinderen verhalen over wat zij interessante vinden in hun directe leefomgeving. Zo kan je op vakantie in eigen dorp!

Huis Sloëtjes

Speciaal voor Huis Sloëtjes ontwikkelde ik een wandeling aan de hand van 11 objecten, die ogenschijnlijk doodnormaal zijn, maar als je er bij stilstaat een verhaal vertellen over iemands leven, verlangens, verwachten en zelfs diens sterven. Ik bevraag tijdens de wandeling hoe we spullen gebruiken, waar ze horen en waar ze tijdelijk verblijven. Wat beweegt dit ogenschijnlijk tot stilstand gekomen huis?

Hotel Nieuw Antiek

Samen met mijn vriend Bas Muyres, heb ik een bijna 100 jaar oud hotel overgenomen in Helden, Noord Limburg. Het Hotel Antiek zie ik als een vertrekpunt, een vrijplaats, om locatie specifieke projecten te initiëren en te ondernemen. Vanaf 1 juli zijn we hier begonnen vinden er op allerlei manieren (culturele) uitwisseling plaats tussen toeristen, vreemdelingen, bewoners en kunstenaars.

Museum Juwelier

In de Museum Juwelier wordt vergaan erfgoed omgebouwd tot nieuw erfgoed. In samenwerking met Museum Peel & Maas worden versleten en afgeschreven machines minutieus uit elkaar gemonteerd door kinderen en de losse onderdelen tot sieraden gemaakt. Zo kan iedereen het nieuw erfgoed bij zich dragen.

Kunstluis

Een jaar lang krijg ik de vrijheid om zich met het Museum Valkhof in Nijmegen te bemoeien als een luis in de pels. Ik zal zeven keer ingrijpen op verschillende plekken in het museum. Met mijn interventies reflecteer ik vooral op de verbouwing van het museum en alles wat daarbij komt kijken.

Doordenkers Gezocht

In het project gaan schoolkinderen op zoek naar problemen in de openbare ruimte, en ontwikkelde ik een onderzoekskit en een audioles. De lessenserie wordt in totaal op meer dan 100 scholen uitgevoerd!

Bureau Kleine Reizen

Met dit project onderzoek ik hoe je op vakantie kan gaan in je eigen stad, straat of woonkamer. Hiervoor ontwikkel ik, samen met kunstenaars, kinderen en toeristen verschillende projecten zoals wandelingen, souvenirs, informatiefolders en festivals.

Stoeien met eten

Voor het Museum van Bommel van Dam ben ik een project aan het organiseren rondom servies en eetgewoontes geïnspireerd op het kloosterdorp Steyl. In 2021 zal het servies (deels) gebruikt worden in het nieuwe restaurant van het museum.

Park Pietá

In 2018 en 2019 deed ik onderzoek ik twee parken: het Parco Via Appia in Rome en het Amstelpark in Amsterdam. Gedurende het onderzoek filmde ik de handelingen van verschillende zorgdragers in de 2 parken. Het resultaat is een videowerk dat zowel in Rome als in Amsterdam getoond wordt.

Het Gareel

Het Gareel is een educatief project voor TENT Rotterdam, en houdt het midden tussen een ritueel en wetenschappelijk experiment. In totaal komen in oktober en november 500 kinderen langs.

Repair Café

Op uitnodiging van Joanna van der Zanden deed ik in de zomer van 2019 onderzoek naar het Repair Café: een plek waar je kapotte spullen kan laten maken. Mijn inzet was om te kijken of er op deze plek ook ruimte zou zijn voor waardeloosheid.

Souvenirwinkel

In navolging op de Waardeloze Winkel en de Waardeloze Juwelier opende dit jaar de Waardeloze Souvenirwinkel, die ik samen met studenten van de Willem de Kooning Academie heb ontwikkeld. In de winkel worden waardeloze objecten getaxeerd, en verkocht als ware souvenirs.

Burenparade

In 2018 en 2019 voer ik verschillende keren de Burenparade uit: een buurtwandeling door Leidsche Rijn waar de buurtbewoners elkaar en de stad ontdekken. Tijdens de wandelingen ontstaan live datavisualisaties, die de wensen van groep verbeelden.

Waterwaarde

In de zomer 2018 was ik Artist in Residence bij StrandLab aan het Almeerderstrand. Hier heb ik gewerkt vanuit een caravan die prachtig uitkeek over het water. Het Almeerderstrand is in transitie; er komt nieuw strand bij en er komen steeds meer bezoekers om te genieten van de omgeving.

Didactiek als kunstvorm

De afgelopen jaren houd ik me bezig met het idee van de ‘docent als kunstenaar’. Zo geef ik les op de Willem de Kooning Academie aan de docentenopleiding en geef ik gastlessen aan de ArtEZ Zwolle, HKU Utrecht en de Breitner Academie in Amsterdam.

Kinderwaterjury

De hele zomer 2018 vinden er workshops voor kinderen plaats op het Almeerderstrand. In samenwerking met Allard Medema, StrandLab en Stad&Natuur Almere heb ik de Kinderwaterjury opgericht die de micro en macroschoonheid en smaak van water beoordeelt.

Waardeloze Juwelier

In navolging op de Waardeloze Winkel, ben ik gevraagd om voor Into the Great Wide Open 2018 het concept een nieuwe draai te geven. Dit is uiteindelijk de Waardeloze Juwelier geworden.

Het Schone Waterexp.

In samenwerking met Waternet, Deltares en WUR ontwikkelde ik Het Schone Waterexperiment. In de zomer van 2017 brachten we samen met 500 bewoners van Amsterdam de waterkwaliteit in kaart. De deelnemers ontvingen een Waterbox met instrumenten om de waterkwaliteit te meten.

Stofpluizen

Het project Stofpluizen was een lofzang op stof. Van scheepswerf tot basisschool, van kunstbeurs tot boerderij; iedere locatie heeft zijn eigen geschiedenis en daarmee zijn eigen soort stof. Op 11 locaties in en rondom Amsterdam werden zuilen geplaatst waar stof onder een microscoop te bekijken was.

Waardeloze Winkel

In de zomer van 2016 ging mijn kunstproject ‘de Waardeloze Winkel’ van start. De mobiele, houten winkel trok door het land en streek neer op openbare pleinen in Leeuwarden, Breda, Vlieland en Amsterdam.

The Minoct

Kinderen tussen 7 en 12 jaar kregen van Waternet Amsterdam en Designathon Works de opdracht een machine te tekenen die in de toekomst het water over de hele wereld kan zuiveren. Samen met hen heb ik een prototype van de machine ontworpen.

Data Tours

De Data Tour liep dwars door het historische centrum van de stad en nam data als uitgangspunt om op een andere manier naar de stad te kijken. Deelnemers kwamen te weten over het onzichtbare leven in de stad, de huidskleur van de bestuurders, het aantal boerderijen in de 15de eeuw en persoonsgebonden levensgetallen.

Oneindige Kustlijn

Tot eind juni 2015 was ik artist in residence in Cádiz – Zuid-Spanje bij Linea de Costa. Daar heb ik de zeer grillig gevormde kunstlijn opgemeten, met specifiek daarvoor ontworpen instrumenten. Resultaten van het onderzoek werden zowel in de openbare ruimte als in het museum gelieerd aan Linea de Costa getoond.

Kunsttarot

Vanuit het collectief De Parasiet hebben we het Kunsttarot gemaakt voor Museum van Bommel van Dam met hun collectie als uitgangspunt. Het Kunsttarot kan gebruikt worden als instrument om de toekomst te voorspellen of als gezelschapsspel. Het Kunsttarot verschaft een heel nieuwe benadering van kunst, waarbij men wordt uitgenodigd om een persoonlijke band aan te gaan met de afgebeelde kunstwerken.

Het Loslaten

In het Museum van Religieuze Kunst had ik een expostie rondom het thema ‘Franciscus en natuur’. In het werk wilde ik dieper ingaan op het thema loslaten. Franciscus is voorganger als het gaat in het durven loslaten van materiële zaken, en in het leven als geheel. De expositie was te zien van 28 juni tot 9 november 2014.

Camping Mapping

In september 2014 heb ik een project gedaan tijdens het festival Into the Great Wide Open. Camping Mapping gaat over het, samen met kinderen, obsessief in kaart brengen van de natuur op een camping.

Boomvol

Voor Natura Artis Magistra heb ik, tezamen met 41 vrijwilligers, in juli 2013 een obsessief onderzoek uitgevoerd naar drie bomen. Onderdelen als de takken, bladeren, spinnenwebben en barsten in de schors heb ik met een team opgemeten. Het onderzoek gebeurde publiekelijk en vele kinderen onderzochten mee.

De Parasiet

De Parasiet is een parasitair tijdschrift dat elke uitgave van drager, vorm en medium verandert. De Parasiet verschijnt onevenredig en heeft tot nu toe 7 verschillende uitgaves gehad.

Workshop Relikwie

Voor Noordjes Kinderkunst heb ik de workshop ‘Relikwie maken’ ontwikkeld. In deze workshop ga ik met een basisschoolklas opzoek naar restjes erfgoed op het NDSM-werf om daar relikwieën van te maken.

Lijdensweg West

De kunstroute Lijdensweg West heb ik samen met Creatief Initiatief en Rikko Voorberg opgezet. De kunstroute, door de Amsterdamse volksbuurt De Baarsjes, zet het thema lijden midden in de maatschappij, en was te bezoeken van 13 februari t/m 30 maart 2013. Op de laatste drie dagen vond een intiem Lijdensfestival plaats.

De Tribune

Van 2010 tot 2011 was ik curator van de expositieruimte De Tribune. Exposerende kunstenaars 2011: Mathilde van Beekhuizen, Sachi Miyachi, Eshter Kempf.

Mijn Eigen Ritueel

Mijn Eigen Ritueel is een project gemaakt voor Allerzielen Alom, 2011. Met dit project begeleid ik mensen een eigen ritueel te maken en handvaten te geven om een overledene te herdenken.

Stroom West

In 2010 en 2011 heb ik samen met kunstenaars en theologen verschillende (theater)avonden georganiseerd rondom religieuze thema’s en verhalen.