Visioenen Hildegard

De 11de eeuwse mystica, theoloog, kruidendeskundige, componist en abdis Hildegard von Bingen verkreeg in haar leven meerdere, zeer beeldende visioenen, die ze optekende in een aantal grote boeken, versierd met miniaturen en marginalen. Geïnspireerd door deze middeleeuwse beeldtaal ben ik collages gaan maken, die haar verhalen nog abstracter vertellen dan dat ze al waren, waarbij het maken voor mij een haast meditatieve bezigheid is.

Park Pietá

In 2018 en 2019 deed ik onderzoek ik twee parken: het Parco Via Appia in Rome en het Amstelpark in Amsterdam. Gedurende het onderzoek filmde ik de handelingen van verschillende zorgdragers in de 2 parken. Het resultaat is een videowerk dat zowel in Rome als in Amsterdam getoond wordt.

Het Gareel

Het Gareel is een educatief project voor TENT Rotterdam, en houdt het midden tussen een ritueel en wetenschappelijk experiment. In totaal komen in oktober en november 500 kinderen langs.

Repair Café

Op uitnodiging van Joanna van der Zanden deed ik in de zomer van 2019 onderzoek naar het Repair Café: een plek waar je kapotte spullen kan laten maken. Mijn inzet was om te kijken of er op deze plek ook ruimte zou zijn voor waardeloosheid.

Souvenirwinkel

In navolging op de Waardeloze Winkel en de Waardeloze Juwelier opende dit jaar de Waardeloze Souvenirwinkel, die ik samen met studenten van de Willem de Kooning Academie heb ontwikkeld. In de winkel worden waardeloze objecten getaxeerd, en verkocht als ware souvenirs.

Burenparade

In 2018 en 2019 voer ik verschillende keren de Burenparade uit: een buurtwandeling door Leidsche Rijn waar de buurtbewoners elkaar en de stad ontdekken. Tijdens de wandelingen ontstaan live datavisualisaties, die de wensen van groep verbeelden.

Kinderwaterjury

De hele zomer 2018 vinden er workshops voor kinderen plaats op het Almeerderstrand. In samenwerking met Allard Medema, StrandLab en Stad&Natuur Almere heb ik de Kinderwaterjury opgericht die de micro en macroschoonheid en smaak van water beoordeelt.

Waardeloze Juwelier

In navolging op de Waardeloze Winkel, ben ik gevraagd om voor Into the Great Wide Open 2018 het concept een nieuwe draai te geven. Dit is uiteindelijk de Waardeloze Juwelier geworden.

Het Schone Waterexp.

In samenwerking met Waternet, Deltares en WUR ontwikkelde ik Het Schone Waterexperiment. In de zomer van 2017 brachten we samen met 500 bewoners van Amsterdam de waterkwaliteit in kaart. De deelnemers ontvingen een Waterbox met instrumenten om de waterkwaliteit te meten.

Studie IPK#53

Op Art Rotterdam heb ik mijn eerste werk vertoond naar aanleiding van mijn onderzoek dat ik het komende jaar verder uit zal werken. Voor dit onderzoek bezoek ik verschillende laboratoria verspreid over de wereld die een Internationaal Prototype van de Kilo beheren. Tijdens deze bezoeken bestudeer ik de handelingen rondom de IPK.

Stofpluizen

Het project Stofpluizen was een lofzang op stof. Van scheepswerf tot basisschool, van kunstbeurs tot boerderij; iedere locatie heeft zijn eigen geschiedenis en daarmee zijn eigen soort stof. Op 11 locaties in en rondom Amsterdam werden zuilen geplaatst waar stof onder een microscoop te bekijken was.

Waardeloze Winkel

In de zomer van 2016 ging mijn kunstproject ‘de Waardeloze Winkel’ van start. De mobiele, houten winkel trok door het land en streek neer op openbare pleinen in Leeuwarden, Breda, Vlieland en Amsterdam.

Behang in Stedelijk

Van augustus 2016 tot januari 2017 was mijn behang, dat ik ontwierp voor Natura Artis Magistra, in het Stedelijk Museum te zien, binnen de expositie Dream Out Loud.

Koldana!

Van 17 mei t/m 1 juli 2016 exposeerde ik in Huis de Pinto. Hier presenteerde ik mijn onderzoek naar de eerste zinnen in romans.

Data Tours

De Data Tour liep dwars door het historische centrum van de stad en nam data als uitgangspunt om op een andere manier naar de stad te kijken. Deelnemers kwamen te weten over het onzichtbare leven in de stad, de huidskleur van de bestuurders, het aantal boerderijen in de 15de eeuw en persoonsgebonden levensgetallen.

Judas’ ritueel

Naar aanleiding van de theatervoorstelling Judas van Suburbia maakte ik een autonome video-installatie die reflecteerde op Judas’ relatie tot verspilling en rituelen.

Het Verval

Op 13 juni 2015 opende in het Frans Hals museum een nieuw werk van mij binnen de expositie ‘Werk in Uitvoering’ waarin 3 topstukken van het museum op zaal gerestaureerd werden. In mijn werk bracht ik een ode aan het weggewerkte verval van zowel het schilderij, als de ruimte waarin het werk te zien was.

Oneindige Kustlijn

Tot eind juni 2015 was ik artist in residence in Cádiz – Zuid-Spanje bij Linea de Costa. Daar heb ik de zeer grillig gevormde kunstlijn opgemeten, met specifiek daarvoor ontworpen instrumenten. Resultaten van het onderzoek werden zowel in de openbare ruimte als in het museum gelieerd aan Linea de Costa getoond.

Stof

Voor expositieruimte PARK reisde ik af naar Montserrat (Spanje) om stof te verzamelen op de precieze plek waar in het jaar 880 een Maria-verschijning heeft plaatsgevonden. Het stof dat ik verzameld heb, heb ik verwerkt in 1.000 bidprentjes die tentoongesteld zijn en die bezoekers mee kunnen nemen.

Magdalena

Twee maanden was ik artist in residence bij MILK Studios, midden op de Amsterdamse wallen. Daar heb ik een inhoudelijke studie gedaan naar de mystificatie van de bijbelse persoon Maria Magdalena. Expositie was te zien van 1 november tot 7 december 2014. Daarnaast gaf ik verschillende lezingen n.a.v. mijn onderzoek.

Kunsttarot

Vanuit het collectief De Parasiet hebben we het Kunsttarot gemaakt voor Museum van Bommel van Dam met hun collectie als uitgangspunt. Het Kunsttarot kan gebruikt worden als instrument om de toekomst te voorspellen of als gezelschapsspel. Het Kunsttarot verschaft een heel nieuwe benadering van kunst, waarbij men wordt uitgenodigd om een persoonlijke band aan te gaan met de afgebeelde kunstwerken.

Artis behang

Op 8 september 2014 opende Artis het gerenoveerde monument de Ledenlokalen. Voor deze renovatie ben ik gevraagd om een hedendaagse vertaling te maken van het originele 19de eeuwse behang. Uit de database die ik heb opgebouwd tijdens het project Boomvol heb ik patronen ontworpen die de basis vormen voor het nieuwe behang van vier ruimtes. Het behang werd in 2016 geëxposeerd binnen de expositie Dream Out Loud in het Stedelijk Museum Amsterdam.

Het Loslaten

In het Museum van Religieuze Kunst had ik een expostie rondom het thema ‘Franciscus en natuur’. In het werk wilde ik dieper ingaan op het thema loslaten. Franciscus is voorganger als het gaat in het durven loslaten van materiële zaken, en in het leven als geheel. De expositie was te zien van 28 juni tot 9 november 2014.

Camping Mapping

In september 2014 heb ik een project gedaan tijdens het festival Into the Great Wide Open. Camping Mapping gaat over het, samen met kinderen, obsessief in kaart brengen van de natuur op een camping.

Craquelé

Voor Milk Studios, in een voormalig bordeel, gaf ik in 2014 een performance naar aanleiding van het craquelé (barsten in verf) in een schilderij van een rug. Dit was de eerste performance in een serie waarbij ik craquelé in kaart breng, codes geef en de codes voordraag voor publiek. Hierna heb ik verschillende werken gemaakt omtrent het in kaart brengen van craquelé.

Perken

Van 19 oktober tot 23 november 2013 was mijn expositie PERKEN te bezoeken. Voor deze solo heb ik het onkruid in de perkjes van de Staatsliedenbuurt Amsterdam in kaart gebracht. Het project heeft als doel om bewoners de complexiteit en bijzondere patronen van de flora te tonen. Onder andere werd de aandacht gericht op verschillende soorten groepen gras, een mug, een half dode plant, littekens op bomen, zandkorrels en de nerven op bamboebladeren.

Boomvol

Voor Natura Artis Magistra heb ik, tezamen met 41 vrijwilligers, in juli 2013 een obsessief onderzoek uitgevoerd naar drie bomen. Onderdelen als de takken, bladeren, spinnenwebben en barsten in de schors heb ik met een team opgemeten. Het onderzoek gebeurde publiekelijk en vele kinderen onderzochten mee.

De natuur gist

Voor het Museum Elburg maakte ik het werk ‘De natuur gist’ bestaande uit twee videowerken en een pamflet. Voor het werk nam ik een collectiestuk uit het museum mee diep de natuur in, en liet het daar achter. Het werk was van 16 november 2012 t/m 16 maart 2013 te bekijken in het Museum Elburg.

Mijn Eigen Ritueel

Mijn Eigen Ritueel is een project gemaakt voor Allerzielen Alom, 2011. Met dit project begeleid ik mensen een eigen ritueel te maken en handvaten te geven om een overledene te herdenken.

Bloem Hand Kiem

Voor de Vredeskerk maakte ik de video-installatie Bloem Hand Kiem. De installatie maakte ik naar aanleiding van een passage uit de bijbel: de gelijkenis van de zaaier.

Judas Iscariot

In het Museum voor Religieuze Kunst, 2010, heb ik vijf videowerken tentoongesteld in één grote ruimte. In de gehele ruimte was eigen gecomponeerde muziek te horen. Ook ontving iedere bezoeker een pamflet. Het werk verbeeldt de verwarring die de aardse Judas ervaart als hij in aanraking komt met Jezus.

Maria Causa Salutis

Voor mijn eindexamen aan de Gerrit Rietveld Academie, 2006, schreef ik het boekje Maria Causa Salutis, waarin in 33 hoofdstukken het leven van Maria herverteld wordt.