Artis behang

Op 8 september 2014 opende Artis het gerenoveerde monument de Ledenlokalen. Voor deze renovatie ben ik gevraagd om een hedendaagse vertaling te maken van het originele 19de eeuwse behang. Uit de database die ik heb opgebouwd tijdens het project Boomvol heb ik patronen ontworpen die de basis vormen voor het nieuwe behang van vier ruimtes. Het behang werd in 2016 geëxposeerd binnen de expositie Dream Out Loud in het Stedelijk Museum Amsterdam.

In totaal betreft het de wandbekleding van vier ruimtes; de directeurskamer, andjunctdirecteurskamer, ontvangst en salon. In de ruimtes is achtereenvolgens een ontwerp komen te hangen op basis van de gemiddelde waardes en de variëteit van 248 bamboestengels, fractals gebaseerd op de 31.000 bladeren van de honingboom en een landschap van 1.300 vlekken van de plataan.

Voor de vier verschillende behangen zijn als uitgangspunt de drie peilers van Artis genomen: natuur, wetenschap en kunst. Het wetenschappelijke onderzoek naar drie bomen in Artis zorgde voor de data, die omgevormd werden tot infografics. Deze infographics zijn zo vormgegeven dat het visueel zowel aantrekkelijk is als dat het terugverwijst naar natuurlijke vormen – zoals bladeren, bateriën of een sterrenhemel.

AVRO Kunstuur maakte over het project een reportage die op zondag 7 september 2014 werd uitgezonden. Artis won de Dutch Design Award Client mede dankzij deze opdracht.

De ontwerpen maakte ik in samenwerking met Circus Engelbregt, Maartje de Goede en Allard Medema.

    

artis1artis6