Oneindige Kustlijn

Tot eind juni 2015 was ik artist in residence in Cádiz – Zuid-Spanje bij Linea de Costa. Daar heb ik de zeer grillig gevormde kunstlijn opgemeten, met specifiek daarvoor ontworpen instrumenten. Resultaten van het onderzoek werden zowel in de openbare ruimte als in het museum gelieerd aan Linea de Costa getoond.

De residency vond plaats in Linea de Costa – de a.i.r. die zetelt in het gebouw van ECCO te Cádiz. Daar heb ik geëxperimenteerd met verschillende manieren om de kustlijn te meten. Uiteindelijk ben ik twee maanden bezig geweest met het opmeten en het in kaart brengen van de grillige kustlijn: in totaal meer dan 64,4 km. Cádiz is een stad in Zuid-Spanje en is volledig omringt met water. De kustlijn van Cádiz is beroemd vanwege haar prachtige stranden, hoewel slechts op 11% van de kustlijn zich een strand bevindt. Het grootste deel van de kust is een spectaculair havengebied. Een stad met twee gezichten zou je kunnen zeggen.

Het meten van kustlijnen is een lastige opgave omdat iedere methode een andere uitkomst heeft: de zogenaamde ‘coastline paradox’. Hoe dieper je inzoomt op het daadwerkelijke punt waar het water het vaste land raakt, hoe een langere kustlijn wordt die men meet. De kustlijn in Noorwegen werd bijvoorbeeld in 2012 opnieuw opgemeten en men kwam uit op 18.000 extra kilometers aan kustlijn. In Cádiz is er, mede door deze reden, geen informatie bekend over de lengte over de kustlijn. Dit onderzoek was dan ook het eerste onderzoek in de geschiedenis van de stad dat een poging deed de kustlijn in haar geheel op te meten.

Doel van het onderzoek was om bewoners en bezoekers van Cádiz na te laten denken over hun eigen kustlijn en een nieuwe dimensie aan hun al bestaande idee toe te voegen. De resultaten van het project gingen daarom niet alleen over de lengte van de kust, maar ook over het type materiaal waaruit het bestond, de kleur, toegankelijkheid en aanraakbaarheid. Van al deze elementen maakte ik infographics en plaatste ik in de lokale krant, op een toeristenwebsite, op posters die langs de kust gehangen werden, een routekaart die verspreid werd bij de lokale VVV en ik sloot de residency af met een expositie, waarin ik de kustlijn via een ruimtelijke installatie met bijna 70 kilometer touw in kaart bracht.

In het Nederlands ontwierp ik een kalender en een set ansichtkaarten die hier te bestellen zijn.

Zie onderstaande video, gemaakt door Josjah Kunkeler, om een indruk te krijgen van het proces van opmeten.

             

linea5linea6linea2linea7linea8costa2linea4linea3linea1linea9costa4