Het Schone Waterexp.

In samenwerking met Waternet, Deltares en WUR ontwikkelde ik Het Schone Waterexperiment. In de zomer van 2017 brachten we samen met 500 bewoners van Amsterdam de waterkwaliteit in kaart. De deelnemers ontvingen een Waterbox met instrumenten om de waterkwaliteit te meten.

De Waterbox bevatte verschillende instrumenten om proeven uit te voeren. De waterkwaliteit werd daardoor gemeten aan de hand van de zes parameters: doorzicht, kleur, geur, temperatuur, E.coli en observaties. Binnen drie maanden kregen we meer dan duizend metingen binnen, aangevuld met persoonlijke bevindingen. Door de aandacht die deelnemers aan de sloten, vijvers en grachten gaven middels de proeven, ervoer men verbondenheid met het water in de stad.

De definitieve resultaten van Het Schone Waterexperiment werden gepubliceerd in een rapport op de website.

Tevens voor dit project ontwikkelde ik de Watertransformator, een ervaringstoestel waarin toevallige voorbijgangers konden plaatsnemen, live het water uit de gracht konden pompen en dit zintuiglijk konden ervaren.

Het project voerde ik uit in nauwe samenwerking met Allard Medema (productie en ontwerp), Maartje de Goede (ontwerp), Kris Borgerink (website) en Boost – Stefan Stoer en Tom van Boom (Watertransformator).

Over het project verschenen onder andere artikelen in de Metro, Parool, AT5, AD, Nu.nl en de VPRO-Gids.

hswe1hswe2