Magdalena

Twee maanden was ik artist in residence bij MILK Studios, midden op de Amsterdamse wallen. Daar heb ik een inhoudelijke studie gedaan naar de mystificatie van de bijbelse persoon Maria Magdalena. Expositie was te zien van 1 november tot 7 december 2014. Daarnaast gaf ik verschillende lezingen n.a.v. mijn onderzoek.

Maria Magdalena kent vele gedaantes. Twee maanden lang zocht ik naar de verschillende gezichten van deze onduidbare vrouw tijdens mijn Artist in Residence in MILK Studios. Ik verzamelde hierbij meer dan 500 voorbeelden uit de kunstgeschiedenis, uit de (pop)muziek, films, mode en uit het dagelijkse leven. Daarnaast reisde ik naar Sevilla (Spanje) en Dublin (Ierland) om de specifieke Magdalena-cultus te bestuderen.

Al de verzamelde informatie categoriseerde ik in 10 op zichzelf staande typologiën: De Goddelijke, De Onzedelijke, De Bezetene, De Treurende, De Exoot, De Devote Volgeling, De Echtgenote, De Bekeerling, De Verzorgende en De Berouwvolle.

Opvallend is dat de typologieën vaak specifiek voorkomen in bepaalde culturen of tijden. Zo is ‘De Berouwvolle’ beroemd en berucht in Ierland, maar is deze amper terug te vinden in de Franse cultuur. Daar is ‘De Goddelijke’ overal te vinden, hoewel deze in de rest van de wereld haast onvindbaar is. ‘De Onzedelijke’ is bijzonder bekend in Nederland, voornamelijk in de populaire cultuur. Maar ook in de actuele expositie van Marlene Dumas in het Stedelijk Museum Amsterdam zijn er vele Magdalena’s als prostituee te bewonderen.

De reden dat er zoveel verschillende ideeën bestaan over Maria Magdalena komt waarschijnlijk door de verwarring over haar naam in de Bijbel. Het is steeds niet helemaal duidelijk wanneer er over welke Maria gesproken wordt. De beeldvorming rondom haar figuur wordt hierdoor erg gevoelig voor het specifieke gedachtegoed in een bepaald land of tijdperk.

In de expositie zijn op 15 ramen de verschillende typologieën te zien met behulp van 196 Magdalena afbeeldingen. De beelden zijn ruim in het beeld gezet en om de beelden heen heb ik met stift gedachtes en dingen die mij opvallen geschreven. Daarnaast staan er ook een aantal feitjes, statistieken, data en originele bijbelcitaten bij. In het folie waar de beelden opstaan zitten ook een aantal gaten (ofwel ‘peepholes’) waar bezoekers doorheen kunnen kijken. Daar zijn, achter het glas, verschillende interpretaties van hedendaagse Magdalena-attributen te zien; de zalf die een moderne Magdalena zou gebruiken, kleding die ze zou dragen of een kamer waar ze zou wonen. Verder is er ook een geur te ruiken, gemixt door Jorg Hempenius, die de geur van Magdalena verbeeldt.

De expositie was te bezoeken van 1 november tot 7 december. Tijdens de opening gaf ik een Magdalena meditatie en gaf Kim de Weijer een performance.

Lees verder op het blog van MILK over mijn bevindingen. Noord Hollands Dagblad, Amsterdam FM en AT5, NCRV radio (vanaf 41.20 min) berichtten over dit project. Dit project wordt financieel mogelijk gemaakt door de Vermeulen Brauckman Stichting, het AFK en Prins Bernhard Cultuurfonds.

 

magda2magda4magda6magda7magda8