Maria Causa Salutis

Voor mijn eindexamen aan de Gerrit Rietveld Academie, 2006, schreef ik het boekje Maria Causa Salutis, waarin in 33 hoofdstukken het leven van Maria herverteld wordt.

Tijdens een bezoek aan Florence werd ik gegrepen door een Maria-bidprentje. De afbeelding van haar gezicht plaatste ik in hedendaagse foto’s van vrouwen in alledaagse situaties. De beelden zijn samen met teksten te zien in dit boekje. De teksten zijn een samenstelling van oude bijbelteksten en blogverhalen. De verhalen en foto’s vertellen samen het leven van Maria dat gekenmerkt werd door het samenkomen van hemel en aarde.

Maarten de Reus over de uitgave:

Het gebeurt vaak dat jonge kunstenaars enige moeite hebben met het positioneren van hun eigen werk. Men is dan wat al te geconcentreerd op de kwesties rond het maken van dingen en is niet in staat om het werk in een groter verband te plaatsen. Hoe anders is dat bij het werk van Pavèl van Houten! Zijn werk lijkt bijna geheel te bestaan uit de uitgekiende positionering van zijn stellingname. Zijn uitzonderlijke project rond de levensloop van de bijbelse Maria is betoverend complex. Maria wordt gepositioneerd tussen bijbels en alledaags, en Pavèl plaatst zichzelf als auteur in het schemergebied tussen vrome toewijding en dubbele bodems. Zoals bij mythen en sagen het geval is spreekt zijn hoofdpersoon met vele stemmen en kent ze vele gedaantes. Het werk kan op vele manieren gelezen worden zonder zich helemaal prijs te geven. Pavèl’s Maria-project voelt zich thuis in de door vlotterikjes doorgaans geminachte zone tussen religie en kunst. Hij ‘dolt’ de mensen die graag in categorieën denken, en kiest tussen clichés en postmoderne no-go zones trefzeker zijn pad. Maar boven alles slaagt Pavèl van Houten er in om een van de belangrijkste aspecten van de kunst onder het voetlicht te brengen: Het doet er niet zoveel toe wat je als onderwerp of beginsel kiest, als je er met liefde en toewijding het jouwe mee doet, wordt die toewijding zélf het grote wonder dat via het kunstwerk, voor de toeschouwer ervaarbaar wordt.

Maria Causa Salutis is nog te koop voor € 10. Stuur me een mail om hem te bestellen.

 

IMG_0216IMG_0225IMG_0224IMG_0248