Mijn Eigen Ritueel

Mijn Eigen Ritueel is een project gemaakt voor Allerzielen Alom, 2011. Met dit project begeleid ik mensen een eigen ritueel te maken en handvaten te geven om een overledene te herdenken.

Mijn Eigen Ritueel is een project gemaakt voor mensen die een overledene willen herdenken. In de bijbel heb ik acht oude rituelen gevonden die al eeuwen niet meer worden uitgevoerd, zoals bepaalde offerrituelen, of bijvoorbeeld het oud-Joodse ritueel om kleding van de overledene te besmeuren met zand. Deze rituelen heb ik naar deze tijd vertaald en vormgegeven in een formulier. De bezoeker kiest één van de acht werkwoorden waaraan een oud ritueel gekoppeld zit: het bedekken, deppen, dineren, dragen, klagen, liggen, snijden, zaaien. Samen met mij vormt de bezoeker dit ritueel om naar hun persoonlijke situatie. Deze voeren zij in huiselijke kring uit. Het aloude ritueel wordt zo weer tot leven gewekt.

Mensen konden bij mijn bureau, geïnstalleerd op de begraafplaats, zelf een ritueel maken.

Foto boven: twee meisjes waarvan de moeder overleden is vertaalden een ritueel uit het Oude Testament naar hun eigen situatie. In het originele ritueel verstopte een profeet zijn onderbroek in een rotsspleet waarna hij deze weer na twee maanden ophaalde om aan het volk te laten zien. In de lente gaan de meisjes de favoriete trui van hun moeder in de duinen verstoppen en in de winter weer ophalen.

Foto onder: Deze vrouw koos het werkwoord ‘klagen’, omdat zij niet de vrijheid voelt om zich te uiten over de negatieve ervaringen met haar overleden vriend. Door het ritueel dat ik samen met haar maakte vond zij een manier om haar klachten te uiten door stukken stof te besmeuren en in een vijver te laten zinken.

Het project heb ik uitgevoerd voor Allerzielen Alom in Velzen en in Zwanenburg in 2011, ism Ida van der Lee, Studio Ritual Art.

IMG_2258IMG_2257IMG_2060ZWANENBURG - ALLERZIELEN ALOM - BEGRAAFPLAATS HOUTRIJK EN POLANENIMG_2077