Blaasbalg

Voor het Museum Peel & Maas maakt ik een installatie waarin één collectiestuk centraal staat: een antieke blaasbalg. In de associatieve en zintuiglijke video-installatie onderzoek ik hoe je op andere manieren een collectiestuk kan tonen.

Winkel van Tijd

In de Winkel van Tijd kan je geld verdienen door te wachten in 10 verschillende wachtplekken in de expositie ‘Into the Black Hole’ in het Museum Valkhof te Nijmegen. Hoe langer je wacht, en hoe saaier het wachten is hoe meer je verdient, en dus hoe meer tijdvolle producten je kan kopen in de winkel!

Huis Sloëtjes

Speciaal voor Huis Sloëtjes ontwikkelde ik een wandeling aan de hand van 11 objecten, die ogenschijnlijk doodnormaal zijn, maar als je er bij stilstaat een verhaal vertellen over iemands leven, verlangens, verwachten en zelfs diens sterven. Ik bevraag tijdens de wandeling hoe we spullen gebruiken, waar ze horen en waar ze tijdelijk verblijven. Wat beweegt dit ogenschijnlijk tot stilstand gekomen huis?

Stoeien met eten

Voor het Museum van Bommel van Dam ben ik een project aan het organiseren rondom servies en eetgewoontes geïnspireerd op het kloosterdorp Steyl. In 2021 zal het servies (deels) gebruikt worden in het nieuwe restaurant van het museum.

Andere Aarde

Mijn nieuwe werk, geëxposeerd in het Bijbels Museum, is geïnspireerd op de 11de eeuwse mystica, theoloog, kruidendeskundige, componist en abdis Hildegard von Bingen. Zij verkreeg in haar leven meerdere, zeer beeldende visioenen, die ze optekende in een aantal grote boeken, versierd met miniaturen en marginalen. Op basis van deze middeleeuwse beeldtaal ben ik collages gaan maken, die haar verhalen nog abstracter vertellen dan dat ze al waren, waarbij het maken voor mij een haast meditatieve bezigheid is.

Park Pietá

In 2018 en 2019 deed ik onderzoek ik twee parken: het Parco Via Appia in Rome en het Amstelpark in Amsterdam. Gedurende het onderzoek filmde ik de handelingen van verschillende zorgdragers in de 2 parken. Het resultaat is een videowerk dat zowel in Rome als in Amsterdam getoond wordt.

Het Gareel

Het Gareel is een educatief project voor TENT Rotterdam, en houdt het midden tussen een ritueel en wetenschappelijk experiment. In totaal komen in oktober en november 500 kinderen langs.

Studie IPK#53

Op Art Rotterdam heb ik mijn eerste werk vertoond naar aanleiding van mijn onderzoek dat ik het komende jaar verder uit zal werken. Voor dit onderzoek bezoek ik verschillende laboratoria verspreid over de wereld die een Internationaal Prototype van de Kilo beheren. Tijdens deze bezoeken bestudeer ik de handelingen rondom de IPK.

Stofpluizen

Het project Stofpluizen was een lofzang op stof. Van scheepswerf tot basisschool, van kunstbeurs tot boerderij; iedere locatie heeft zijn eigen geschiedenis en daarmee zijn eigen soort stof. Op 11 locaties in en rondom Amsterdam werden zuilen geplaatst waar stof onder een microscoop te bekijken was.

Judas’ ritueel

Naar aanleiding van de theatervoorstelling Judas van Suburbia maakte ik een autonome video-installatie die reflecteerde op Judas’ relatie tot verspilling en rituelen.

Het Verval

Op 13 juni 2015 opende in het Frans Hals museum een nieuw werk van mij binnen de expositie ‘Werk in Uitvoering’ waarin 3 topstukken van het museum op zaal gerestaureerd werden. In mijn werk bracht ik een ode aan het weggewerkte verval van zowel het schilderij, als de ruimte waarin het werk te zien was.

Stof

Voor expositieruimte PARK reisde ik af naar Montserrat (Spanje) om stof te verzamelen op de precieze plek waar in het jaar 880 een Maria-verschijning heeft plaatsgevonden. Het stof dat ik verzameld heb, heb ik verwerkt in 1.000 bidprentjes die tentoongesteld zijn en die bezoekers mee kunnen nemen.

Magdalena

Twee maanden was ik artist in residence bij MILK Studios, midden op de Amsterdamse wallen. Daar heb ik een inhoudelijke studie gedaan naar de mystificatie van de bijbelse persoon Maria Magdalena. Expositie was te zien van 1 november tot 7 december 2014. Daarnaast gaf ik verschillende lezingen n.a.v. mijn onderzoek.

Kunsttarot

Vanuit het collectief De Parasiet hebben we het Kunsttarot gemaakt voor Museum van Bommel van Dam met hun collectie als uitgangspunt. Het Kunsttarot kan gebruikt worden als instrument om de toekomst te voorspellen of als gezelschapsspel. Het Kunsttarot verschaft een heel nieuwe benadering van kunst, waarbij men wordt uitgenodigd om een persoonlijke band aan te gaan met de afgebeelde kunstwerken.

Het Loslaten

In het Museum van Religieuze Kunst had ik een expostie rondom het thema ‘Franciscus en natuur’. In het werk wilde ik dieper ingaan op het thema loslaten. Franciscus is voorganger als het gaat in het durven loslaten van materiële zaken, en in het leven als geheel. De expositie was te zien van 28 juni tot 9 november 2014.

Workshop Relikwie

Voor Noordjes Kinderkunst heb ik de workshop ‘Relikwie maken’ ontwikkeld. In deze workshop ga ik met een basisschoolklas opzoek naar restjes erfgoed op het NDSM-werf om daar relikwieën van te maken.

De natuur gist

Voor het Museum Elburg maakte ik het werk ‘De natuur gist’ bestaande uit twee videowerken en een pamflet. Voor het werk nam ik een collectiestuk uit het museum mee diep de natuur in, en liet het daar achter. Het werk was van 16 november 2012 t/m 16 maart 2013 te bekijken in het Museum Elburg.

Lijdensweg West

De kunstroute Lijdensweg West heb ik samen met Creatief Initiatief en Rikko Voorberg opgezet. De kunstroute, door de Amsterdamse volksbuurt De Baarsjes, zet het thema lijden midden in de maatschappij, en was te bezoeken van 13 februari t/m 30 maart 2013. Op de laatste drie dagen vond een intiem Lijdensfestival plaats.

De Tribune

Van 2010 tot 2011 was ik curator van de expositieruimte De Tribune. Exposerende kunstenaars 2011: Mathilde van Beekhuizen, Sachi Miyachi, Eshter Kempf.

Mijn Eigen Ritueel

Mijn Eigen Ritueel is een project gemaakt voor Allerzielen Alom, 2011. Met dit project begeleid ik mensen een eigen ritueel te maken en handvaten te geven om een overledene te herdenken.

Bloem Hand Kiem

Voor de Vredeskerk maakte ik de video-installatie Bloem Hand Kiem. De installatie maakte ik naar aanleiding van een passage uit de bijbel: de gelijkenis van de zaaier.

Judas Iscariot

In het Museum voor Religieuze Kunst, 2010, heb ik vijf videowerken tentoongesteld in één grote ruimte. In de gehele ruimte was eigen gecomponeerde muziek te horen. Ook ontving iedere bezoeker een pamflet. Het werk verbeeldt de verwarring die de aardse Judas ervaart als hij in aanraking komt met Jezus.

Maria Causa Salutis

Voor mijn eindexamen aan de Gerrit Rietveld Academie, 2006, schreef ik het boekje Maria Causa Salutis, waarin in 33 hoofdstukken het leven van Maria herverteld wordt.

Stroom West

In 2010 en 2011 heb ik samen met kunstenaars en theologen verschillende (theater)avonden georganiseerd rondom religieuze thema’s en verhalen.

Ave Maria

Een album met zeven nummers die samen het levensverhaal van Maria vertellen. Het album werd verkocht in de Oude Kerk, 2006.