De Tribune

Van 2010 tot 2011 was ik curator van de expositieruimte De Tribune. Exposerende kunstenaars 2011: Mathilde van Beekhuizen, Sachi Miyachi, Eshter Kempf.

In 2010 heb ik een expositieruimte opgericht in de Vredeskerk. Ik ben hier opzoek gegaan naar hoe religie en kunst zich tot elkaar kunnen verhouden. Door bewust niet-christelijke, talentvolle kunstenaars uit te nodigen, die side-specific werken, wilde ik een mix creëren tussen het instituut kerk en de jonge, zelfstandige kunstenaar.
De Vredeskerk is daarbij een zeer actieve kerk waar minimaal vier diensten per dag gehouden worden, zeven dagen in de week. Hierdoor ontstond er een levendig contact tussen de kunstenaars en kerkbezoekers, -vrijwilligers en de pastor.

In 2011 zijn er drie solo-exposities geweest. Mathilde van Beekhuizen sprak met de architect van de kerk en maakte een vervreemdende maquette van de kerk. Sachi Miyachi bouwde een huisje in de kerk en woonde daar twee weken. Tijdens haar verblijf bouwde ze verder aan haar huisje dat een brug vormde tussen twee glas-in-lood ramen. Ook maakte ze tekeningen naar aanleiding van observaties van de architectuur, kerkdiensten, begrafenissen en trouwerijen. De Zwitserse kunstenares Esther Kempf onderzocht de mogelijkheid van het inpakken van de leegte van de kerk met het materiaal hout.

Medio mei 2013 komt er een publicatie uit van de bovenstaande drie exposities. Al de ontwerpen van De Tribune zijn ontworpen door Judith van der Velden. Meer informatie over de exposities op de website van De Tribune.

Over de exposities van De Tribune verschenen artikelen in onder andere Het Parool, Metro, Echo, Kink FM, Nederlands Dagblad en Mister Motley.

DRIELUIK_NR1_voorDRIELUIK_2_flyer_voorDRIELUIK_3_voor