Stofpluizen

Het project Stofpluizen was een lofzang op stof. Van scheepswerf tot basisschool, van kunstbeurs tot boerderij; iedere locatie heeft zijn eigen geschiedenis en daarmee zijn eigen soort stof. Op 11 locaties in en rondom Amsterdam werden zuilen geplaatst waar stof onder een microscoop te bekijken was.

Stof is alom vertegenwoordigd in ons leven – alles ontstaat uit stof en zal weer stof worden. In haar verscheidenheid vormt ze haar eigen universum. Ook de geschiedenis van stof is ongekend. Zo wordt ze 157 keer genoemd in de Bijbel, is ze een graag geziene gast bij rituelen en dichten aloude sprookjes haar magische krachten toe. Echter is het heden ten dage niet meer dan een nietszeggend bijproduct geworden dat wordt opgespeurd, opgeveegd en gedeponeerd bij het vuilnis. Dit project bracht een ode aan het stof om mensen de kracht en schoonheid van stof te laten herontdekken. Op zuilen, onder microscopen wordt het stof van 11 uiteenlopende locaties tentoongesteld; van museum tot kerk, van kapper tot basisschool, van boerderij tot scheepswerf.

De stofpluizen zijn op locatie verzameld en verwerkt in een laboratorium in Nagasaki Japan. Daar zijn ze op sterk water gezet, vermengt met paraffine, tot vier micrometerdunne plakjes gesneden en gekleurd met uiteenlopende chemicaliën.

Het project werd vertoond op onderstaande locaties.

21 – 23 juli 2016: Welcome to the Village, Leeuwarden
22 – 31 juli 2016: STEK, Breda
2 – 4 september 2016: Into the Great Wide Open, Vlieland
13 – 17 september 2016: TOON, Amsterdam
10 – 15 nov 2016: Oude Kerk
10 – 23 nov 2016: Kinki Kappers Utrechtsestraat
17 – 23 nov 2016: Mediamatic
18 nov – 20 dec 2016: Abdij van Egmond
25 – 30 nov 2016: Boerderij de Buitenplaats
3 – 11 dec 2016: PopUpKerk / MidWest
3 – 11 dec 2016: Kinkerbuurtschool
9 – 22 dec 2016: Scheepsbouwloods NDSM-werf
13 – 22 dec 2016: PEER
24 – 28 dec 2016: De Punt
27 – 30 dec 2016: This Art Fair, Beurs van Berlage

Financiële ondersteuning door de Vermeulen Brauckman Stichting en het Mondriaan Fonds. Mede mogelijk gemaakt door Department of Pathology – Nagasaki University Hospital, Nagasaki Educational and Diagnostic Center of Pathology, met medewerking van Ruben Groen, cytologisch analist en Mr. Masakazu Souda, moleculair analist.

  

stof_11stof_15stof_14stof_13stof_12stof_10stof_3stof_4