Andere Aarde

Mijn nieuwe werk, geëxposeerd in het Bijbels Museum, is geïnspireerd op de 11de eeuwse mystica, theoloog, kruidendeskundige, componist en abdis Hildegard von Bingen. Zij verkreeg in haar leven meerdere, zeer beeldende visioenen, die ze optekende in een aantal grote boeken, versierd met miniaturen en marginalen. Op basis van deze middeleeuwse beeldtaal ben ik collages gaan maken, die haar verhalen nog abstracter vertellen dan dat ze al waren, waarbij het maken voor mij een haast meditatieve bezigheid is.

In Openbaringen wordt een nieuwe wereld geschetst. Deze nieuwe wereld is echter niet voor iedereen bedoeld. Voorafgaand wordt er een scheiding gemaakt tussen zij die ‘juist’ of ‘onjuist’ handelden. De ongelukkigen worden in een vuurzee geworpen. De ‘nieuwe wereld’ heeft dus ook een andere kant, zoals vaak, ook nu, de fortuinlijke wereld een keerzijde kent. Ik richt me met mijn collages op deze keerzijde van de nieuwe wereld.
In de serie van 7 collages heb ik me laten inspireren door de 12de-eeuwse theologe en mystica Hildegard Von Bingen die levendige visioenen had over Openbaringen en deze optekende. Monniken schilderden daar prachtige miniaturen bij. Deze levendige beeldtaal heb ik in de collages overgenomen in een poging hiermee vorm te geven aan de keerzijde van deze nieuwe wereld.

Van 31 oktober tot en met 29 november zijn 7 collages te zien in de Westerkerk in Amsterdam, als onderdeel van de expositie Nieuwe Aarde, georganiseerd door het Bijbelsmuseum.